Video học tiếng Hàn: Bài 8 – Động từ trong tiếng Hàn

Trong các video học tiếng hàn kì trước, website học tiếng Hàn đã giới thiệu với các bạn các nguyên âm trong tiếng Hàn và các phụ âm trong tiếng Hàn.  Trong video học tiếng hàn số 8 này, Website học tiếng Hàn quốc online tiếp tục giới thiệu

Video học tiếng Hàn sơ cấp: Bài 15 – 내일 할 일이 많아서 못 가요

Ở video học tiếng hàn sơ cấp số 13 lần trước, Website học tiếng Hàn quốc online đã giới thiệu đến các bạn các bạn bài: “Thấy cái túi rất xinh – 예쁜 가방을 봤어요“.  Hôm nay, website học tiếng hàn online sẽ tiếp tục gửi đến các bạn video học

Video học tiếng Hàn sơ cấp: Bài 5 – 제 책을 사러 서점에 가요

Ở video học tiếng hàn sơ cấp số 4, Website học tiếng Hàn đã giới thiệu đến các bạn các bạn bài:”muốn làm gì đó 동생한테 시계를 사고 싶었어요” . Hôm nay, website học tiếng hàn quốc sẽ tiếp tục gửi đến các bạn video tiếng hàn sơ cấp số 5 với

Video học tiếng Hàn sơ cấp: Bài 9 – 감기 때문에 병원에 갔어요

Ở video học tiếng hàn sơ cấp số 8, Website học tiếng Hàn Quốc đã giới thiệu đến các bạn các bạn bài:”Hãy dữ gìn sức khỏe – 건강 조심하세요“. Hôm nay, website học tiếng hàn quốc sẽ tiếp tục gửi đến các bạn video học tiếng hàn sơ cấp số

Video học tiếng Hàn: Bài 14 – Cách nói cuối tuần này bạn làm gì bằng tiếng Hàn

Ở video học tiếng hàn kì trước, website học tiếng Hàn Quốc đã hướng dẫn các bạn” cách nói đây là cái gì trong tiếng Hàn” , Cách nói đây là đâu trong tiếng Hàn ” , “Cái này bao nhiêu tiền trong tiếng Hàn“, “các mối quan

Tiếng Hàn Sơ Cấp – Bài 7: 오늘은 무슨 요일입니까 ?

Trong chuyên mục học tiếng Hàn sơ cấp kì này, website học tiếng hàn quốc online sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Hôm nay là thứ mấy? trong tiếng Hàn” I. Hội thoại Tiếng Hàn (회화) : A : 오늘은 무슨 요일입니까? Hôm nay là thứ mấy?

Tiếng Hàn Nâng Cao – Bài 5: Ở ngân hàng

Trong chuyên mục tiếng Hàn chuyên đề kì này, website học tiếng hàn quốc sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Ở quầy đổi tiền“ STT TIẾNG HÀN TIỀNG VIỆT 1 환전하러 왔어요. Tôi đến để đổi tiền. 2 여권을 보여 주세요. Xin cho xem hộ chiếu. 3 500달러를 한국 돈으로 바꿔 주세요. Làm

Tiếng Hàn Sơ Cấp – Bài 14: 어서 갑시다

Trong chuyên mục học tiếng Hàn sơ cấp kì này, website học tiếng hàn online sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Cách Nói Đi nhanh nào trong tiếng Hàn” I. Hội thoại Tiếng Hàn (회화) : A : 어서 갑시다. 시간이 없어요. Đi nhanh nào! Không có thời

Tiếng Hàn Sơ Cấp – Bài 5:식당에 가십니까?

Trong chuyên mục tiếng Hàn sơ cấp kì này, website học tiếng hàn quốc sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Bạn đi nhà ăn à ? trong tiếng Hàn” I. Hội thoại tiếng Hàn (회화) : A : 윌슨 씨, 어디에 가십니까? Wilson, anh đi đâu đấy?

Video học tiếng Hàn: Bài 6 : Cách nói đây là đâu ? trong tiếng Hàn

Ở video học tiếng hàn kì trước, website học tiếng Hàn đã hướng dẫn các bạn” cách nói đây là cái gì trong tiếng Hàn“.  Trong video học tiếng hàn số 6 này, Website học tiếng Hàn online tiếp tục giới thiệu với các bạn ” Cách nói đây